Alltid fraktfritt + Grön Teknik-bidrag 50%

Villkor för installation

Installation av laddboxar

Skattereduktion Grön Teknik:

Priset inkluderar 50% skattereduktion, Läs mer på Skatteverkets hemsida ➜
Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.

Dessa steg gäller vid köp av tillvalet Installation:

 1. Vi skickar en orderbekräftelse där du kan följa din leverans.
 2. Vår behöriga Elektriker kommer att kontakta dig för att boka en tid för installationen.
 3. Som förberedelse inför installationen ber vi dig att ta fram en del uppgifter:
  - Foto på din elcentral
  - Foto där du vill ha laddboxen installerad
  - Ange eventuella avvikelser mot nedan förutsättningar
 4. Laddboxen levereras hem till dig alternativt tar elektrikern med sig laddboxen.
 5. Installationen genomförs på bestämt datum. När du tar emot Elektrikern skall du visa var Laddboxen skall sitta. Elektrikern behöver tillgång till hela din fastighet under hela installationsprocessen. Vid driftsättningen som görs i slutet av installationen behöver du närvara på plats för skapande av konto samt ev wifi-inställningar.
 6. Anläggningen blir driftsatt och klar för att börja ladda din bil!

Följande ingår i våra installationer:

 • Installation av laddbox sker på vägg eller markstolpe.
 • Vi utför undersökning och anslutning till befintlig elanläggning.
 • Inkoppling sker i befintlig elcentral inklusive montering av säkring 16A.
 • Upp till 10 meters kabelförläggning mellan elcentral/undercentral och laddboxens placering.
 • Max en håltagning i vägg (mjuka material så som trä/gips/lättbetong/leca).
 • Test av laddbox.
 • Grovstädning av platsen.
 • Installation utförs alltid av behörig elinstallatör


Förutsättningar för installation:

 • Vid användande av befintligt kablage, t ex vid ersättande av befintliga motorvärmarstolpar, förutsätts att kabeln är en 5-ledare.
 • Tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot Wifi (eller ev 3G/4G-modem) ska finnas på installationsplatsen
 • Arbetet skall kunna utföras på ord arbetstid 07-16
 • Utrymmet för installationen skall vara fritt från skrymmande material


Följande ingår ej vid installationen:

 • Montering av markstolpe
 • Utbyggnad eller uppsäkring av elcentral / flytt av el-central
 • Håltagning genom betongvägg
 • Hjälpmedel som ex. lift, ställning
 • Gräv, schakt och återställning


Kostnad för tillkommande elarbeten

 • Tillägg och tillkommande arbeten kan beställas direkt av vår Elektriker, t.ex. längre än 10 m kabelförläggning (som ingår i det fasta priset) eller översyn av elen i fastigheten, belysning vid parkeringen etc.
 • Kostnader för tillkommande arbeten:
   • Uppsäkring 16-35A, inkl säkringar 1 490 kr
   • Kabel 3G2,5 (1-fas 16A) inkl. förläggning, per meter 130 kr
   • Kabel 5G2,5 (3-fas 16A) inkl. förläggning, per meter 180 kr
   • Håltagning betongvägg max 20mm, per hål 530 kr
   • Håltagning i trä/gips/lättbetong/leca/tegel, per hål 500 kr
   • Markförläggning av kabel i befintligt rör, per meter 35 kr
  • Alla övriga tillägg och tillkommande arbeten faktureras efter utfört arbete med en timkostnad på 650 kr per timme + materialkostnad.